CONSULTA JOVE!

Aquest curs tornam a posar en marxa el programa Consulta Jove!

Dues professionals del Centre de salut venen a l'escola cada setmana, els divendres, durant el temps del pati.

Els alumnes vos apuntau de manera voluntària.

Es poden fer consultes sobre drogues, sexualitat, alimentació i qualsevol tema relacionat amb la salut.

Es pot demanar cita al Departament d'Orientació de manera individual, per parelles o en petit grup.

Les consultes es tracten de manera anònima i confidencial.
BEQUES EDUCACIÓ ESPECIAL 2022-2023

Aquest any el termini per sol·licitar les beques per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022. 

Com cada any, les sol·licituds s'han d'emplenar via telemàtica i finalment s'ha d'entregar tota la documentació a la Secretaria del Centre. 

Podeu trobar tota la informació a la web del MEC:

INFORMACIÓ BEQUES NEE (clica aquí)

FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP) curs 2022-2023

WEB FORMACIÓ PROFESSIONAL CAIB (clica aquí)

Compartim la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació actualitzada sobre els estudis de formació professional; oferta formativa, calendaris de matrícules i molta més informació!

TODO FP, MINISTERI D'EDUCACIÓ (clica aquí)

Aquí teniu tota la informació sobre FP a nivell estatal; oferta, explicació del sistema nacional de qualificacions i FP i notícies relacionades. OFERTA FORMATIVA: 

PROCÉS D'ADMISSIÓ:
CALENDARI ESCOLARITZACIÓ 2022-2023

Ja està obert el calendari d'escolarització per al proper curs!ENSENYAMENTS DE PERSONES ADULTES curs 2022-2023Els centres d’educació de persones adultes (CEPA) ofereixen educació secundària per a persones adultes (ESPA), ensenyaments inicials, preparació de proves lliures d’ESO i preparació de proves d’accés a estudis superiors (a cicles formatius de grau mitjà, a grau superior i accés a UIB per a majors de 25 anys). També s’hi pot trobar oferta formativa d’idiomes i cursos d’informàtica, entre d’altres.

Cada curs d'ESPA es pot fer en un quadrimestre, per tant en cada curs escolar es poden aprovar dos cursos d'ESO. 

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA:
- Tenir 18 anys o més. 
- Tenir entre 16 i 17 anys i un contracte de treball vigent. 

TITULACIÓ:
En tenir aprovats els 4 cursos s'obté el títol de Graduat en Educació secundària obligatòria.

TOTA LA INFORMACIÓ:

CALENDARI DE MATRICULACIÓ:


Setembre de 2021:

Del 6 al 10 de setembre de 2021: matrícula dels alumnes que el curs anterior eren alumnes d’un centre d’educació de persones adultes.
Del 13 al 24 de setembre de 2021: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
 

Febrer de 2022:

Del 7 a l’11 de febrer de 2022: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB) curs 2022-2023QUÈ ÉS LA FPB?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional.

QUI POT CURSAR UNA FPB?

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys i no superar els 17. S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO. Els alumnes que es decideixen a fer una FPB són estudiants que no es senten motivats pels estudis escolars i tenen més interès en una formació més pràctica encaminada a un camp professional.

QUINA TITULACIÓ S'OBTÉ AMB UNA FPB?

La superació d’un cicle de formació bàsica permet l’obtenció del títol de tècnic professional bàsic de la família corresponent, així com una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
El títol de tècnic professional bàsic permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, també, l’obtenció del títol de graduat en ESO.


QUINA OFERTA FORMATIVA HI HA A LES ILLES BALEARS?


OFERTA FORMATIVA FP 2022-2023 (clica aquí)


COM ES POT SOL·LICITAR UNA FPB?

- S'ha de triar un curs de tota l'oferta.
- S'ha de comunicar al Departament d'Orientació la formació seleccionada. 
- S'ha de fer el tràmit telemàtic de sol·licitud (fp.caib.es) dins el termini fixat per la Conselleria.

ON ES POT TROBAR MÉS INFORMACIÓ?