IMPACTE DEL CONFINAMENT

En aquests moments d'incertesa és molt important estar ben informats i tenir tot el suport necessari que ens ajudi a viure de la millor manera possible aquesta situació de confinament.

La setmana passada compartíem un document amb recursos per a les famílies per passar el temps a casa d'una manera més positiva. El trobareu al tema "Confinament".

Avui compartim un tríptic elaborat per la Conselleria d'Educació que ens informa de manera molt clara sobre els impactes que pot tenir el confinament en nosaltres, què podem esperar i com podem ajudar. 

El DO estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta! Molta força!CONSULTA JOVE!


L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut dels adolescents escolaritzats, amb la implantació i l’avaluació d’un programa d’educació per a la salut.

Es poden fer consultes sobre drogues, sexualitat, alimentació i qualsevol tema relacionat amb la salut.

Aquest programa es du a terme cada 15 dies aproximadament, els divendres durant el temps del pati. En aquest blog actualitzarem les dates de les pròximes consultes!

Es pot demanar cita al Departament d'Orientació de manera individual, per parelles o en petit grup.

Les demandes i consultes es tracten de manera anònima i confidencial.