MENTORIMENT. L'ESPAI ON COMPARTIR EL TALENT

MENTORiment és un programa d’enriquiment extracurricular 

dirigit a l’alumnat de les Illes Balears identificat amb altes capacitats intel·lectuals. Organitzat per la Universitat de les Illes Balears, a través del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACIS), en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Adreçat a alumnes identificats amb altes capacitats intel·lectuals (ACI) de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i formació professional.

Els tallers mentoria es duran a terme els dissabtes, entre els mesos de febrer i maig de 2022, en horari de matí (de 10 a 13 hores), principalment al campus de la UIB (cra. de Valldemossa, km 7.5).

Termini per inscriure els vostres alumnes: del 10 al 20 de desembre de 2021.

Enllaç per a la inscripció: <https://mentoriment.uib.cat/inscripcio/>